menu
 Současnost | Fotografie | Užitá Grafika | Volná Ilustrace | Knihy | Restaurování | □□□ | Informace
kravy pasacka husi koza

Soubor: Asamláž, technika: černobílá fotografie, kolorovaná, doplněná objekty

 

lišta
4262 copy 2007